Hvem er vi, og hvad laver vi?

Hvorfor vælge ProjektCare?

Vil du hellere bruge tid på din kerneopgave, fremfor de administrative opgaver, er det os du skal tage kontakt til.

ProjektCare tager hånd om den daglige administration, dit projekt / projektregnskab, og vi hjælper dig med at skabe overblik i din hverdag. Kontakt os og lad os få en snak om dine ønsker og behov.

Vi løser de opgaver, som andre vælger fra, så du får mere tid til at arbejde med de opgaver, som du synes, er spændende. 

Om ProjektCare

ProjektCare har siden 2006 varetaget og løst forskellige projektopgaver, administrative og praktiske opgaver for vores samarbejdspartnere. Vi ved, at det at ansætte en ny medarbejder ofte kræver mange ressourcer, og derfor er det en fordel at kunne tilkalde en ekstra fleksibel og ressourcestærk arbejdskraft i perioder med spidsbelastninger. Din virksomhed kan benytte ProjektCare time for time eller i en tidsbestemt periode, hvor alt skal være klart på samme tid.

Vi arbejder gerne i din virksomhed – men kan også tage opgaverne ”med hjem” – det afhænger helt af dig. Vi har i mange år fungeret som administrativt sekretariat for ESB-netværket – et netværk inden for ungdomsuddannelserne. Medlemmerne er teknisk-/merkantile skoler, SOSU-skoler, VUC’ere og Specialundervisningsinstitutioner. Vi varetager medlemsregistreringer, kontingentadministration, klargør til møder, udarbejder dagsordner til og referater fra blandt andet styregruppemøder og arbejdsgruppemøder og ikke mindst, så har vi den daglige kontakt til netværkets medlemsskoler og kontaktpersoner.

Hvad vi tilbyder

Administration

Vi løser en bred vifte af forskellige opgaver og sætter struktur på den daglige administration. Eksempelvis fakturahåndtering, mindre bogholderiopgaver, tasteopgaver i administrative systemer, udarbejdelse af procedurer/retningslinjer, post, telefoniske henvendelser, kundekontakt, udarbejder dagsordner og referater af møder, klargøring til møder og praktisk koordinering, kalenderstyring, arkivering og ikke mindst de ad hoc opgaver, som kommer i løbet af en travl hverdag.

Projekter

Når du har fået godkendt et projekt – eksempelvis et Social- og Regionalfondsprojekt, Intereg projekt eller ERASMUS+ projekt holder vi styr på den administrative proces i forhold til aflæggelse af regnskab til bevillingshavere, indhenter dokumentation herunder timeregistreringer og indsamling af data samt registrering af disse. Vi holder selvfølgelig også styr på den løbende opfølgning hos projektets eventuelle partnere.

Andet

Under udarbejdelse

Mød vores kvalificerede medarbejdere.

Ansatte i ProjektCare

Lajla Pedersen

Direktør/indehaver

Arbejder målrettet og struktureret. Er en seriøs medspiller og yder i høj grad en god service. Har overblik samt øje for detaljen i den enkelte opgave. Er vedholdende og kommunikerer professionelt.

Hans Hansen

Projektmedarbejder

Ansat som projektmedarbejder / IT-ansvarlig og medvirker til at sikre vores egne administrative processer.

Kontakt os!

Vi vil gerne høre fra dig og høre hvad vi kan hjælpe med.

Ring til os på:

25157909

Find os her:

Skovgårdsvej 3, Ferritslev Fyn 5863, Danmark

Email:

lajla@projektcare.dk

Samarbejdspartnere

ESB-Netværket

www.esb-netvaerk.dk

Erhvervsakademiet Lillebælt

www.eal.dk

Udvikling Fyn

www.udviklingfyn.dk

XEOX Studios

www.xeox.dk