Persondatapolitik

Politik for behandling af persondata

Politik for behandling af personoplysninger vedrørende kunder for ProjektCare.

Formål
Formålet med dette dokument er at dokumentere, at ProjektCare overholder kravene til behandling af
personoplysninger.

Kontaktperson/persondataansvarlig
Lajla Pedersen, indehaver af virksomheden

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede
De registreredes vigtigste rettigheder i henhold til persondataloven er:

  • Retten til at modtage oplysning om behandling af deres personoplysninger
  • Retten til at få indsigt i deres registrerede personoplysninger
  • Retten til at få rettet urigtige personoplysninger
  • Retten til at få deres personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysningerne anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet)

Behandlingsaktiviteter
Registrering af kontaktoplysninger og andre almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde
kontraktlige forpligtelser og lovgivningskrav.

Grundlag for behandlingen
Oplysningerne behandles af hensyn til opfyldelse af et aftaleforhold, som den registrerede er part i.

Kategorier af registrerede
ProjektCare behandler primært personoplysninger som følge af de registrerede personers erhvervsmæssige
tilknytning til virksomheder, der er kunder hos ProjektCare.

Kategorier af oplysninger
De behandlede personoplysninger vil primært være offentligt tilgængelige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Email
  • Telefon

Tidsfrister for opbevaring/sletning
Der er ingen tidsfrister, men oplysningerne opbevares kun så længe, at de er relevante.

Risikovurdering
Det vurderes, at datatab vil have minimal indflydelse på de registrerede, idet oplysningerne der behandles
ofte vil være offentligt tilgængelige.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de
kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.